Skip to main content
Prirodne znanosti

Božidar Vajić

Vajić, Božidar, hrvatski kemičar (Marija Bistrica, 3. V. 1897 – Rijeka, 13. X. 1984). Diplomirao kemiju (1922) i doktorirao (1923) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio…
Arhiv Hrvata
07/07/2022
Povijest

Ćiro Truhelka

Truhelka, Ćiro, hrvatski arheolog i povjesničar (Osijek, 2. II. 1865 – Zagreb, 18. IX. 1942). Diplomirao povijest umjetnosti i arheologiju u Zagrebu. Bio kustos u Strossmayerovoj…
Arhiv Hrvata
07/07/2022
Pravo

Davorin Rudolf

Rudolf, Davorin, hrvatski pravnik (Omiš, 13. II. 1934). Doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1965., usavršavao se na sveučilištima Princeton i…
Arhiv Hrvata
07/07/2022
Arhitektura

Ninoslav Kučan

Kučan, Ninoslav, hrvatski arhitekt (Breza kraj Rijeke, 22. V. 1927 – Vidova Gora, 22. VIII. 1994). Studij arhitekture završio na Tehničkome fakultetu u Zagrebu (1951). Djelovao…
Arhiv Hrvata
07/07/2022
Medicina

Vinko Frančišković

Frančišković, Vinko, hrvatski kirurg (Rijeka, 3. IX. 1919 – Rijeka, 7. V. 1984). Studij medicine završio 1943. u Padovi, potom djelovao kao vojni liječnik. God. 1961–83.…
Arhiv Hrvata
07/07/2022