Uspostava diplomatskih odnosa

Uspostava diplomatskih odnosa između Republike (Sjevernе) Makedonije i Republike Hrvatske, 30. ožujka 1992. godine.

2022. godine svečano je obilježen jubilej – 30 godina diplomatskih odnosa dviju država.

1992

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije

Naziv ugovora/akta Datum potpisivanja Privremena primjena Objava u NN-MU Stupanje na snagu Objava stupanja na snagu Prestanak
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva financija – Porezne uprave Republike Hrvatske i Ministarstva financija – Uprave za javne prihode Republike Sjeverne Makedonije 26.05.2022. 26.05.2022.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Makedonije za godine 2016. – 2019. 10.07.2016. 10.07.2016. 31.12.2019.
Memorandum o suradnji između Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske i Ministarstva rada i socijalne politike Republike Makedonije u području socijalne politike 22.09.2015. 22.09.2015.
Memorandum o suglasnosti između Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Makedonije 05.03.2015. 05.03.2015.
Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Makedonije u područjima znanosti, tehnologije i obrazovanja za razdoblje od 2015. do 2018. godine 23.02.2015. 23.02.2015. 23.02.2018.
Plan suradnje između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Makedonije u području zdravstva i medicine od 2013. do 2016. godine 11.12.2013. 11.12.2013. 31.12.2016.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o trgovini i gospodarskoj suradnji 25.11.2013. 4/2014 01.06.2015. 5/2015
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o euroatlantskom partnerstvu 31.05.2013. 1/2014 12.03.2014. 2/2014
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Makedonije o suradnji tijekom turističke sezone 2012. 28.05.2012. 28.05.2012.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o policijskoj suradnji 28.05.2012. 5/2013 19.08.2013. 9/2013
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o izručenju 31.10.2011. 8/2012 22.11.2012. 10/2012
Memorandum o suglasnosti između Državne geodetske uprave Republike Hrvatske i Agencije za katastar nekretnina Republike Makedonije o suradnji u području geodezije, katastra, kartografije, geoinformatike i infrastrukture prostornih informacija 12.07.2011. 12.07.2011.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Makedonije za godine 2012.-2015. 10.07.2011. 01.01.2012. 31.12.2015.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa 14.10.2010. 5/2011 01.05.2011. 7/2011
Program suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Makedonije u području znanosti, tehnologije i obrazovanja za razdoblje od 2009. do 2012. godine 02.02.2009. 02.02.2009.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Makedonije za godine 2009-2011. 19.01.2009. 19.01.2009. 31.12.2011.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka 14.11.2008. 5/2009 10.07.2009. 8/2009
Protokol o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Sektora za diplomatsku edukaciju pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike Makedonije 01.10.2008. 01.10.2008.
Memorandum o suglasnosti i međusobnoj suradnji u borbi protiv svih oblika teškog kriminala između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Javnog tužiteljstva Republike Makedonije 13.11.2007. 13.11.2007.
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj 13.10.2007. 3/2008 30.05.2008. 5/2008
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području turizma 06.04.2006. 6/2010 01.10.2010. 7/2010
Pravila postupka Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji 16.03.2006.
Protokol o suradnji između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravde Republike Makedonije 02.02.2006. 02.02.2006.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Makedonije za 2005., 2006., i 2007.godinu 01.06.2005. 01.06.2005. 31.12.2007.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zdravstva i medicine 01.06.2005. 8/2007 11.09.2007. 10/2007
Protokol Prvog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Makedonije 06.04.2005. 06.04.2005.
Sporazum o suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije u okviru približavanja i pristupanja Europskoj uniji 06.09.2004. 2/2005 08.03.2005. 3/2005
Program suradnje u području znanosti, tehnologije i obrazovanja između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Makedonije za akademsku 2004./2005., 2005./2006., 2006./2007., i 2007./2008. godinu 16.07.2004. 16.07.2004. 30.09.2008.
Memorandum između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ 17.09.2003. 17.09.2003. 5/2005 20.01.2006. 3/2006
Memorandum o suradnji u procesu europskih integracija između Odjela za europske integracije Glavnog tajništva Vlade Republike Makedonije i Ministarstva za europske integracije Republike Hrvatske 15.03.2003. 15.03.2003.
Memorandum o suglasnosti između Ureda za sprječavanje pranja novca (UZSPN) Republike Hrvatske – hrvatske financijsko obavještajne jedinice i Uprave za sprječavanje pranja novca (MLPD) Republike Makedonije -makedonske financijsko obavještajne jedinice o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene informacija povezanih s pranjem novca 06.09.2002. 06.09.2002.
Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Makedonije 11.06.2002. 01.07.2002. 07/2003 03.04.2003. 10/03 24.08.2006.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u području upravljanja okolišem i zaštiti prirode 01.03.2002. 08/2003 08.05.2003. 10/03
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit 17.09.2001. 15/2002 01.02.2003. 10/03
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o uređenju imovinskopravnih odnosa 18.11.1998. 09/99 12.08.1999. 5/2000-149
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji na području zaštite bilja 11.08.1998. 05/99 27.06.1999. 08/99 01.07.2013.
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Makedonije 09.05.1997. 08.06.1997. 16/97 30.10.1997. 20/97 24.08.2006.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju 09.05.1997. 16/97 01.11.1997. 20/97
Sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju 09.05.1997. 5/98 01.11.1997.
Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Republike Makedonije 28.01.1997. 06/98 28.05.1998. 08/98
Ugovor o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije 14.01.1997. 12/97 22.09.1997. 17/97
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Makedonije 12.04.1996. 12.04.1996.
Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala 12.04.1996. 03/97 16.05.1997. 8/97 19.08.2013.
Ugovor o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije 04.12.1995. 18/97 11.11.1997. 22/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o veterinarskoj suradnji 17.11.1995. 02/97 01.07.2013.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima 02.09.1994. 03/95 29.05.1995. 01/97
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima 02.09.1994. 08/95 26.06.1995. 12/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja 06.07.1994. 10/95 06.10.1995. NN/MU 2/2006
Ugovor o prijateljskim odnosima i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Makedonije 06.07.1994. 08/99 21.07.1999. 09/99
Sporazum o zračnom prometu između Republike Hrvatske i Republike Makedonije 06.07.1994. 06.07.1994. 12/94 01.05.1995. 01/97
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu 06.07.1994. 13/95 11.01.1996. 01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu 06.07.1994. 11/94 11.05.1995. 01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o trgovini i gospodarskoj suradnji 06.07.1994. 10/94 10.04.1995. 01/97
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Makedonije 30.03.1992. 30.03.1992.