Makedonsko – hrvatsko društvo Tetovo udruga je građana osnovana 2002. godine u Tetovu.

Prvo makedonsko-hrvatsko društvo osnovano je 1993. godine u Skopju.

MHD je dobrovoljno nestranačko udruženje građana koje djeluje u Makedoniji i inozemstvu. Udruga surađuje i održava odnose sa sličnim udruženjima u zemlji, na Balkanu, u Europi i svijetu, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

MHD realizira svoje programsko opredjeljenje u skladu s makedonskim Ustavom, zakonima, statutom i drugim zakonskim normama koje reguliraju ovo pitanje.