Skip to main content

Rudolf, Davorin, hrvatski pravnik (Omiš, 13. II. 1934).

Doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1965., usavršavao se na sveučilištima Princeton i New York 1965–66. Na Pravnom fakultetu u Splitu predavao međunarodno javno pravo (1960–90), suosnivač i voditelj poslijediplomskoga studija prava mora te dekan (1987–89). Predavao je i na poslijediplomskim studijima na pravnim fakultetima u Zagrebu i Skoplju. Bio je i ministar pomorstva (1990–92) i ministar vanjskih poslova (1991), predsjednik Državne komisije RH za granice (1992–93) te veleposlanik RH u Rimu (1993–2000). Redoviti član HAZU od 1992. Dobitnik je Državne nagrade za znanost za životno djelo (2011). Značajnija djela: Epikontinentalni pojas (koautor, 1976), Neutralnost i paksaktivnost (1978), Terminologija međunarodnog prava mora (1980), Međunarodno pravo mora (1985), Morski gospodarski pojas u međunarodnom pravu (1988), Enciklopedijski rječnik međunarodnog prava mora (1989).

fotografija: Dalmatinski portal


Rudolf, Davorin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53643>.