Skip to main content

Prikupljene razglednice pokrivaju vremenski raspon od Prvog svjetskog rata do današnjih dana, te pokazuju razne motive iz Makedonije.
Najstarija razglednica datirana je u 1914. godinu, kada je izbijanjem Prvoga svjetskoga rata započelo dopisivanje zarobljenih i ranjenih pripadnika vojske Austro-Ugarske Monarhije, koji su se s područja Makedonije javljali svojim kućama u Hrvatsku. Utemeljenjem Države Srba, Hrvata i Slovenaca (kasnije Kraljevine SHS, odnosno Jugoslavije), Makedonija i Hrvatska našle su se u istoj državi, pa su razmjenom upravnog, policijskog i vojnog kadra, intenzivirane veze između makedonskog i hrvatskog naroda, a time i korespodencija razglednicama.

Nakon Drugog svjetskoga rata nastavljaju se direktni kontakti, posebno kada je riječ o mladićima koji su iz Hrvatske odlazili na služenje vojnoga roka u Makedoniju i obratno, pa se tako javlja i kontingent razglednica toga sadržaja. Nakon raspada Jugoslavije i uspostave samostalnih država, Makedonija i Hrvatska gube nekadašnje, ali uspostavljaju nove odnose, prvenstveno gospodarske i kulturne, pa se i to može pratiti na materijalu razglednica, koje vremenski sežu sve do naših dana. Na razglednicama u ovoj knjizi, Makedonija nam se otvara prekrasnim kulturno-povijesnim blagom, kao zemlja vrijedna našega otkrivanja i posjećivanja. Predstavljena zbirka je vrijedna i stoga što nam pokazuje kako su se kroz povijest razvijali odnosi Makedonije i Hrvatske. Brojne razglednice bile su često jedina komunikacija s obitelji, rodbinom i prijateljima. Iščitavajući tekstove ispisane na razglednicama, zanimljivo je istaknuti da su gotovo svi pošiljatelji bili oduševljeni zemljom u kojoj su se našli. Svi su o Makedoniji pisali – samo s ljubavlju. Knjiga u kojoj se predstavljaju makedonske razglednice iz zbirke Dragoljuba Siljanoskog promocija je povijesti, kulture, tradicije i običaja Makedonije te dobar primjer suradnje naših dviju prijateljskih država. Knjiga je nastala na temelju brojnih izložbi, koje su prerasle u trajno edukativno i likovno-povijesno predstavljanje razglednica kao medija koji doprinosi boljem razumijevanju dvaju kultura.

PDF izdanje

Аutor knjige: Dragoljub Siljanovski