Skip to main content

Bukša, Josip, publicist i zadružni radnik (Pag, 5. XII 1879 — Zagreb, 19. VII 1943).

Gimnaziju pohađao u Zadru, a u Beču dvogodišnji tečaj knjigovodstva, korespondencije i kontoarskih poslova. Radio najprije u Beču, zatim u Njemačkoj, Francuskoj i Engleskoj i potom dulje u Argentini. Neposredno pred I svjetski rat vratio se u Zadar i zaposlio u Gospodarskom vijeću kao publicist i organizator različitih oblika zadrugarstva. Kao pobornik ideja sveslavenstva, izabran je u Zadru za člana Narodnog vijeća i prihvaća tezu da Jugoslaviju treba organizirati kao republiku. Potom je na administrativnim i ekonomskim dužnostima u Omišu, Splitu i Imotskom.

Kasnije radi u Kočanima, Štipu i Skoplju, djelujući kao publicist i organizator zadrugarstva. U Skoplju je osnovao Činovničku zadrugu. Suosnivač je lista Zadrugar. God. 1939. dolazi u Zagreb, gdje također djeluje kao član uprave Činovničke zadruge. Umirovljen je 1941. Surađivao je u listovima Gospodarski vjesnik (1912–14), Gospodar (1913), Naš list (1920), Pučka prosvjeta (1923), Meja (1923–24), Službeni list Vardarske banovine (1931–32), Vardar (1932–36), Poljoprivrednik (1933), Južni zadrugar (1933–34), Zadružni glasnik (1934) i Zadružna njiva (1934–35).


“Hrvatski Biografski Leksikon.” HBL, hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=3109.