Skip to main content

Rucner, Dragutin, hrvatski ornitolog (Zagreb, 9. III. 1910 – Zagreb, 8. III. 1996).

Isprva djelovao kao preparator u Prirodoslovnom muzeju u Skoplju (od 1938), potom u Narodnom zoološkom muzeju u Zagrebu (od 1941). Od 1946. radio u Ornitološkom zavodu (danas Zavod za ornitologiju u sklopu HAZU-a) u Zagrebu, kojega je bio upravitelj 1952–70. Osnovao ornitološku zbirku u Metkoviću, jednu od najvećih u Europi. Prikupio je i veći dio znanstvene ornitološke zbirke Ornitološkoga zavoda. Proveo je prvo kartiranje gnjezdarica u Hrvatskoj. Proučavao vezanost ptica (napose pjevica) za biljne zajednice. Pokrenuo je i prva biocenološka istraživanja hrvatskih šuma.

foto: knjiga.hr


Rucner, Dragutin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021.  <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53608>.