Skip to main content

Oberhofer, Branko, hrvatski liječnik (Križevci, 18. XI. 1913 – Zagreb, 4. V. 1985).

U Zagrebu je 1937. završio studij medicine, potom specijalizaciju iz kirurgije. Od 1945. do 1953. radio je na Kirurškoj klinici Rebro u Zagrebu, potom do 1954. u Općoj bolnici »Dr. Ozren Novosel«. Nakon dvogodišnjega boravka u Skoplju, gdje je bio predstojnik Kirurške klinike i redoviti profesor Medicinskoga fakulteta, vratio se u Zagreb, u kojem je bio voditelj kirurških odjela bolnica »Dr. Ozren Novosel« (1957–64) i »Dr. Mladen Stojanović« (1964–79). God. 1951. prvi je na području bivše Jugoslavije operirao mitralne srčane zaliske, a poslije je izvodio operacije na otvorenom srcu s pomoću izvantjelesnoga krvnoga optoka.


  • Oberhofer, Branko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021.  <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44542>.

  • “LECTURERS FROM MACEDONIA ELECTED FOR THE FIRST TIME TO THE FACULTY OF MEDICINE IN SKOPJE IN THE PERIOD – PDF Free Download.” Docplayer.Com, docplayer.net/102779095-Lecturers-from-macedonia-elected-for-the-first-time-to-the-faculty-of-medicine-in-skopje-in-the-period.html. Accessed 7 July 2022.
  • http://manu.edu.mk/prilozi/39_1/18.pdf