Skip to main content

Frančišković, Vinko, hrvatski kirurg (Rijeka, 3. IX. 1919 – Rijeka, 7. V. 1984).

Studij medicine završio 1943. u Padovi, potom djelovao kao vojni liječnik. God. 1961–83. vodio kirurški odjel bolnice »Dr. Z. Kučić« u Rijeci i pretvorio ga 1962. u vrhunsku kliničku ustanovu; redoviti profesor Medicinskoga fakulteta u Rijeci. Godine 1971. izveo prvu uspješnu transplantaciju bubrega u nas. Izvevši više od 250 transplantacija pomogao i razvoj transplantacijskih programa u Zagrebu, Sarajevu i Skoplju. Bio dopisni član JAZU.


  • Frančišković, Vinko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20406>.

  • “Lokalpatrioti Rijeka • Pogledaj temu – U Rijeci obavljena prva transplantacija bubrega u Jugoslaviji (1971.).” Wikipedia, www.lokalpatrioti-rijeka.com/forum/viewtopic.php?p=85437.