Skip to main content

Erega, Jure, hrvatski inženjer graditeljstva (Petrinja, 18. II. 1902 – Zagreb, 25. IX. 1981).

Diplomirao na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu 1928. Nakon diplome radio na projektiranju i izvođenju različitih građevina, u više navrata usavršavao se u inozemstvu, a 1940. postao je generalni direktor Tvornice vagona u Slavonskom Brodu. Nakon rata radio je u Ministarstvu industrije vlade FNRJ u Beogradu. U Zagreb je došao 1947. gdje je radio u Arhitektonskom projektnom zavodu, a od 1949. na Tehničkom fakultetu u Skoplju. Godine 1955. postao je profesor na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, poslije Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, te redoviti profesor na Građevinskom fakultetu (1960). Projektirao je i gradio prvi zavareni čelični most između dvaju ratova, i to Željeznički kolni most preko rijeke Save u Zagrebu (1939). U Građevinskom vjesniku objavljen je posebni otisak članka »Gradnja kolnog mosta preko rijeke Save u Zagrebu«, s kojim je ušao u povijest razvoja konstrukcija metalnih mostova.

(fotografija: web)


Erega, Jure. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021.  <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18229>.