Skip to main content
BiografijeEkonomijaZnanost

Antun Šokman

Šokman, Antun, hrvatski ekonomist (Sračinec kraj Varaždina, 10. I. 1937 – Zagreb, 1. VIII. 2001). Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (1971), usavršavao se u Frankfurtu…
Arhiv Hrvata
03/06/2022