Skip to main content
BiografijeEkonomija

Ivo Perišin

Perišin, Ivo, hrvatski ekonomist i političar (Kaštel Kambelovac, 4. VII. 1925 – Zagreb, 30. X. 2008). Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1949., a doktorirao 1959.…
Arhiv Hrvata
03/07/2022
BiografijeEkonomijaZnanost

Ivan Krešić

Krešić, Ivan, hrvatski ekonomist (Sovići kraj Mostara, 23. XI. 1912 – Zagreb, 3. XII. 1999). Diplomirao je 1941. na Ekonomskoj komercijalnoj visokoj školi, doktorirao 1961. na…
Arhiv Hrvata
06/06/2022
BiografijeEkonomijaZnanost

Antun Šokman

Šokman, Antun, hrvatski ekonomist (Sračinec kraj Varaždina, 10. I. 1937 – Zagreb, 1. VIII. 2001). Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (1971), usavršavao se u Frankfurtu…
Arhiv Hrvata
03/06/2022