Skip to main content

Jelčić, Božidar, hrvatski pravnik (Vučitrn, Kosovo, 13. XII. 1930 – Zagreb, 5. I. 2017). Diplomirao (1956) i doktorirao (1962) na Pravnome fakultetu u Zagrebu, gdje je bio redoviti profesor od 1970; predavao je znanost o financijama i financijsko pravo 1957–2001. i bio dekan 1983–85. Profesor emeritus od 2002. Ravnatelj Sveučilišnog instituta za javne financije 1970–75., prorektor Sveučilišta u Zagrebu 1976–80. i član suradnik HAZU od 1986. Djela: Suvremeni porezni sistemi (1973), Porez na promet u teoriji i praksi (koautor, 1977), Rječnik javnih financija i financijskog prava (1981), Nauka o financijama i financijsko pravo (1983), Porez na dodanu vrijednost (1992), Financijsko pravo i financijska znanost (1994), Financijsko pravo: posebni dio (koautor, 1994), Porezni sustav i porezna politika (koautor, 1998), Hrvatski fiskalni sustav (koautor, 1999), Javne financije (koautor, 2000).


Jelčić, Božidar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 7. 2022.