Skip to main content

Šokman, Antun, hrvatski ekonomist (Sračinec kraj Varaždina, 10. I. 1937 – Zagreb, 1. VIII. 2001). Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (1971), usavršavao se u Frankfurtu i Beču. Direktor Direkcije za monetarno-kreditna istraživanja i analize u Narodnoj banci Hrvatske (1972–79), viceguverner Banke (1979–89). Od 1983. redoviti profesor te pročelnik katedre za financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Autor mnogobrojnih radova s područja monetarne teorije i politike, monetarno-kreditnih sustava i međunarodnih financija. Značajnjija djela: Međunarodni ekonomski odnosi (koautor, 1973), Monetarno-kreditna politika (koautor, 1979; više izdanja).

Značajan je njegov doprinos Sveučilištu u Skoplju.


Šokman, Antun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021.  <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59777>.