Skip to main content

Krešić, Ivan, hrvatski ekonomist (Sovići kraj Mostara, 23. XI. 1912 – Zagreb, 3. XII. 1999).

Diplomirao je 1941. na Ekonomskoj komercijalnoj visokoj školi, doktorirao 1961. na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu. Od 1938. bio je honorarni suradnik Ekonomskog instituta, Zagreb, službenik u Ministarstvu trgovine i prehrane NRH (1945) i Ministarstvu industrije NH (1946). Od 1960. do umirovljenja 1979. bio je stalno zaposlen u Ekonomskom institutu, Zagreb (od 1967. kao znanstveni savjetnik). Utemeljitelj je prostorne ekonomije, koju je predavao i na poslijediplomskim studijima na ekonomskom i arhitektonskome fakultetu u Zagrebu, Skoplju i Sarajevu. Značajnija djela: Lokacija i problemi razmještaja naše cementne industrije (1962), Sistem ekonomsko-tehničkih indikatora (1964), Osnovi prostornih modela (1967), Policentrični sistem u prostornoj i tematskoj primjeni (koautor, 1971), Prostorna ekonomija (1977). Dobitnik je Nagrade »Božidar Adžija« (1973) i Nagrade za životno djelo (1983).


  • Krešić, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021.  <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33904>.

  • https://hrcak.srce.hr/file/98030