Skip to main content

Auer, Bela, hrvatski arhitekt (Zagreb, 3. X. 1899 – Zagreb, 1. V. 1975).

Studirao na Visokoj tehničkoj školi u Beču (1919–23). Radio u atelijeru I. Fischera (1923–30), u vlastitom atelijeru (1930–36), a poslije (1936–42) u Središnjem uredu za osiguranje radnika. God. 1946–66. bio je projektant u Arhitektonsko-projektnom zavodu i birou »Auer«. Izvodio stambene zgrade u Zagrebu (Jurišićeva 30, 1929., Krešimirov trg 7, 1931), obiteljske kuće (Rokova ul. 13, Goljak 23), te socijalno-zdravstvene ustanove u Osijeku (1935) i Dubrovniku (1937). Nakon 1945. gradio industrijske objekte u Zagrebu, Skoplju i Velesu i tipske stambene zgrade (u Zagrebu). Izradio mnoge natječajne projekte (zgrada Gradskog poduzeća 1932. u Zagrebu, Hrvatski dom u Sušaku 1935., Sokolski dom 1935. i kolodvor 1936. u Sarajevu, hotel u Dubrovniku 1954). Auer se razvijao pod utjecajem ideja A. Loosa i zastupao moderna arhitektonska načela.

Bela vodio је gradnju Tvornice boja i lakova u Skoplju i Svilarskog kombinata u (Titovom) Velesu.

fotografija: zgrada Gradskog poduzeća 1932. u Zagrebu 


  • Auer, Bela. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021.  <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4572>.

  • “—.” HBL, HBL, hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=895.