Skip to main content

Skoko, Dragutin, hrvatski geofizičar (Karlovac, 24. VII. 1930).

Diplomirao (1954) i doktorirao (1969) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu. Predavao je u srednjim školama u Karlovcu i Dugoj Resi, na PMF-u držao kolegije iz seizmologije, fizike unutrašnjosti Zemlje, teorije elastičnosti i spektralne analize (1958–2000), redoviti profesor (od 1980), pročelnik Geofizičkog odjela (1982–85. i 1992–95), profesor emeritus od 2002. Predavao je i na poslijediplomskom studiju Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta u Zagrebu, te na Sveučilištu u Skoplju. Vodio je mnogobrojne domaće i međunarodne znanstvene projekte s područja seizmologije. Potaknuo je izgradnju nove zgrade Geofizičkog odsjeka PMF-a. Na njegov poticaj osnovana je 1985. Seizmološka služba RH. Član je uredničkog odbora časopisa Geofizika. Dobio Nagradu »Nikola Tesla« (1983) za dostignuća s područja tehničkih znanosti, te Zahvalnicu s plaketom Međunarodne asocijacije za seizmologiju i fiziku Zemljine unutrašnjosti (1989). Redoviti član HAZU (od 1991).


Skoko, Dragutin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021.  <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56466>.