Skip to main content

Majer, Vladimir, hrvatski petrograf (Sisak, 14. IX. 1922 – Zagreb, 4. II. 2012).

Diplomirao rudarstvo na Tehničkome fakultetu u Zagrebu (1948), doktorirao 1955. Godine 1948–60. bio je asistent i docent (habilitirao 1958) iz petrografije i mineralogije na Sveučilištu u Skoplju, a zatim do umirovljenja 1991. profesor na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu (redoviti profesor od 1964), na kojem je u dva mandata bio dekan. Objavio je, uz plodnu suradnju s inozemstvom, oko 150 radova iz petrografije, posebno o ultrabazičnim stijenama i spilit-keratofirima, pa od njega potječe najcjelovitija obradba ofiolita Brezovice (Makedonija) i Banije. Bavio se i metamorfitima i magmatitima Slavonije, Banije i Makedonije te mnogim pojedinačnim mineralima. Od 1973. izvanredni, od 1986. redoviti član JAZU (danas HAZU). Dobitnik je Nagrade za znanstveni rad »Ruđer Bošković« (1975) i Nagrade za životno djelo (1987).


Majer, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021.