Skip to main content

Flumiani, Gilbert, hrvatski kemičar (Zadar, 26. XII. 1889 – Zagreb, 12. V. 1976). Diplomirao (1913) i doktorirao (1914) u Innsbrucku. Radio na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, od 1927. izvanredni, od 1930. redoviti profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na kojem je od 1928. do 1946. bio predstojnik Kemijskog odjela. Bavio se koloidnom i sintetskom organskom kemijom. God. 1946. prešao u Skoplje, gdje se istaknuo u osnutku i organizaciji kemijske nastave na Filozofskom fakultetu te je bio redoviti profesor i predstojnik Kemijskog zavoda.

Fotografija: Institut za kemiju, Skopje


Flumiani, Gilbert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021.