Skip to main content

Barišić, Ladislav, makedonski i jugoslavenski likovni kritičar (Čakovec, 6.VI.1941. – Skopje, 2. VI.1991.) 

Studirao je na Sveučilištu u Zagrebu. Vodio je likovne rubrike u makedonskom i hrvatskom tisku (“Nova Makedonija”, “Ekran”, “Osten”, “Oko”). Izbjegavao je ideološke zamke i polemizirao se za prevladavanje provincijalizma u likovnoj umjetnosti i kritici.

Autor је knjige “Uznemireni predložak” („Вознемирен шаблон“).

Fotografija: MSU


Wikipedia contributors. “Ladislav Barišić.” Wikipedia, 31 Dec. 2021, hr.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Bari%C5%A1i%C4%87.