Skip to main content

Adamović, Lujo, hrvatski botaničar (Rovinj, 27. VIII. 1864 – Dubrovnik, 19. VII. 1935).

Jedan od vodećih geobotaničara do I. svjetskog rata. Sveučilišni profesor u Beogradu, sveučilišni docent u Beču. Istraživao floru i vegetaciju Balkanskog i Apeninskog poluotoka. Opisao mnoge nove biljne svojte; uveo u znanost pojam šibljak. Najznačajnije djelo Vegetacijske prilike balkanskih zemalja (Die Vegetationsverhältnisse der Balkanländer, 1909) ubraja se u klasična djela znanosti o vegetacijskim formacijama. Važni su i Biljni svijet Dalmacije (Die Pflanzenwelt Dalmatiens, 1911), Biljni svijet jadranskih zemalja (Pflanzenwelt der Adrialänder, 1929) te Biljnogeografski položaj i raščlanjenost Italije (Die pflanzengeographische Stellung und Gliederung Italiens, 1933).


Adamović, Lujo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=394>