Skip to main content

Bosanac, Tomo, hrvatski inženjer elektrostrojarstva (Stare Plavnice kraj Bjelovara, 2. V. 1918 – Zagreb, 12. VIII. 2003).

Diplomirao (1943) i doktorirao (1955) na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1945 (s prekidom 1947) radio u tvornici električnih strojeva »Rade Končar« u Zagrebu, gdje je vodio odjel za projektiranje električnih generatora, gradnju generatora za hidroelektranu Mariborski otok i bio ravnatelj Elektrotehničkog instituta tvornice. Za HE Split konstruirao 1962., tada najveći na svijetu, hidrogenerator s brzinom vrtnje 300 okretaja/min. Bio je član odbora za podizanje Instituta »Ruđer Bošković« (1950), za koji je 1953. projektirao magnet i visokofrekventne linije ciklotrona. Od 1965. bio redoviti profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, ravnatelj Instituta »Ruđer Bošković« (1959–67), dopisni član JAZU od 1960., redoviti član HAZU od 1991., dopisni član Makedonske akademije znanosti i umjetnosti od 1994. Glavno djelo: Teorijska elektrotehnika, 1973. Za projektiranje i konstruiranje hidrogeneratora dobio Nagradu za znanstvenoistraživački rad »Nikola Tesla« (1961).


Bosanac, Tomo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021.