Skip to main content

Kramarić, Zlatko (Osijek, 5.II.1956.), makedonist i diplomat.

Diplomirao je 1978. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer slavistika i filozofija. Na istom je fakultetu magistrirao 1982., a doktorirao 1985. na Filološkom fakultetu u Novom Sadu.

Godine 1979. izabran je za asistenta na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, 1985. za docenta na Katedri za makedonsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta “Josip Juraj Strossmeier” u Osijeku. Godine 1989. izabran je za izvanrednog profesora na Katedri za makedonsku književnost i jezik, a 2007. za redovitog profesora. Stručno se usavršavao na sveučilištima u Vancouveru i Washingtonu. Kao gostujući profesor držao je predavanja na sveučilištima u Mannheimu, Pragu, Skoplju, Torontu, Parizu, Oslu, Moskvi, Novom Sadu, Beogradu.

Zlatko Kramarić je od 1990. do 1992. godine bio predsjednik Skupštine grada Osijeka, a od 1992. do 2005. godine gradonačelnik Osijeka. Od 1992. do 2008. bio je zastupnik u Hrvatskom saboru. Zlatko Kramarić je od 2009. do 2011. godine bio veleposlanik Republike Hrvatske na Kosovu, a od 2011. godine veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Makedoniji.

Od početka studija kod Zlatka Kramarića počinje zanimanje za makedonsku književnost, koje se tijekom studija sve više intenzivira i ubrzo dobiva dimenzije istinske ekspertize ne samo u području makedonske književnosti, već iu širim domenama makedonske kulture, tj. kao i društveno-politička situacija u Makedoniji u prošlosti i danas. Na znanstvenim skupovima koji se održavaju u Makedoniji, ali iu inozemstvu, Zlatko Kramarić nastupa s referatima u kojima donosi svoje poglede na aktualna pitanja vezana uz makedonsku književnost, kulturu i shvaćanja identiteta, a nakon izbora u zvanje redovitog profesora Kramarić ima više takvih izvedbe među kojima se ističu one u Ohridu 2008., 2009., 2010., 2011., Rijeci 2011., Skoplju 2011. godine.

Izabran je za člana Makedonske akademije znanosti i umjetnosti izvan radnog sastava Odjeljenja za umjetnost.


“Проф. д-р ЗлатÐoо Крамариќ – МАНУ.” MANU, manu.edu.mk/clenovi_nadvor/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%9C. Accessed 7 July 2022.