Skip to main content

Naumova, Ljerka Toth (Daruvar, 2.VII.1943 – ), književnica i prevoditeljica.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju. Magistar ekonomskih znanosti. Radila je u A.D. Ohis – Skoplje.

Član DPM-a od 1991. godine. Aktivno surađuje s hrvatskim udrugama u Makedoniji. Bivši urednik “Hrvatske riječi”.

Objavila je više djela među kojima su: Šapat ljubavi (poezija, 1975.), Daljine (poezija, 1980.), Prizvuci (poezija, 1990.), Serafimovo oko (poezija, 1991.), Raskumeno vreme (poezija, 1993.), Dodirna točka. (poezija na makedonski i engleski, 1993), Izmirska ruta (poezija na makedonski i turski, 1995).


—. “Љерка Тот – Наумова.” Wikipedia, 21 Aug. 2009, mk.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D1%82_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.