Skip to main content

Kalogjera, Goran, profesor emeritus, makedonist ( Dubrovnik 20.III.1951 -). 

Godine 1969. upisao je Filozofski fakultet u Zagrebu na grupi: jugoslavenski jezici i književnosti (hrvatske i južnoslavenske filologije, komparativna književnost) te je 1974. diplomirao na istom fakultetu.

Godine 1976. upisao je poslijediplomski studij novije hrvatske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1981. zapošljava se kao asistent na Katedri za makedonski jezik i književnost Pedagoškog fakulteta u Rijeci, a 1982. počinje držati predavanja i seminare na grupi za makedonsku književnost i makedonski jezik.

Na Filozofskom fakultetu u Rijeci 1985. doktorirao je na temu “Makedonsko-hrvatski i hrvatsko-makedonsko-književni odnosi od početaka do 80-ih godina 20. stoljeća”.

Godine 1996. izabran je u zvanje redovitog profesora. Od 1996. do 2000. bio je dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci, a 2000. izabran je za prorektora za nastavu Rektorata Sveučilišta u Rijeci.

prof. Kalogjera je član Hrvatskog filološkog društva iz Rijeke, Matice hrvatske iz Rijeke, počasni član Kulturnog društva “Ilinden” iz Rijeke i počasni član Društva pisaca Makedonije.

Objavio je 6 makedonskih knjiga i više od 32 makedonska članka i preko 82 književne kritike za nekoliko autora. Od 2010. godine počasni je konzul Makedonije u konzulatu u Rijeci, Hrvatska.

Od 2014. voditelj je lektorata za makedonski jezik.


—. “Горан Калоѓера.” Wikipedia, 7 July 2018, mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%93%D0%B5%D1%80%D0%B0.