Skip to main content

Perišin, Ivo, hrvatski ekonomist i političar (Kaštel Kambelovac, 4. VII. 1925 – Zagreb, 30. X. 2008). Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1949., a doktorirao 1959. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od 1956. predavao je na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu, a zatim na Ekonomskom fakultetu monetarno-kreditnu politiku i bankarstvo. Obnašao je mnoge istaknute funkcije, među ostalim bio je gradonačelnik (predsjednik Skupštine općine) Splita (1965–67), guverner Narodne banke Jugoslavije (1969–72), predsjednik Izvršnoga vijeća Sabora SRH (1972–74), predsjednik Sabora SRH (1974–78), predsjednik Saveznoga savjeta za privredni razvitak i ekonomsku politiku (1978–86). Od 1977. izvanredni, a od 1990. redoviti član HAZU. Značajnija djela: Novac i privredni razvoj (1961), Monetarno-kreditna politika (1964), Prilozi reformi monetarnog sistema (1979), Goropadna inflacija (1985), Svjetski financijski vrtlog (1988), Financijski mehanizam i hrvatska zbilja (2000).

Perišin se fokusirao na monetarnu politiku i bankarstvo, a zapažen je i njegov doprinos Sveučilištu u Skoplju.

 


Perišin, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021.