Skip to main content

Ivan Krešić

Krešić, Ivan, hrvatski ekonomist (Sovići kraj Mostara, 23. XI. 1912 – Zagreb, 3. XII. 1999). Diplomirao je 1941. na Ekonomskoj komercijalnoj visokoj školi, doktorirao 1961. na…
Arhiv Hrvata
06/06/2022