За изработката на интерактивната онлајн архива користени се над 300 извори: македонска, хрватска и странска литература, докторски дисертации…

 

 1. Antoljak, S., 1959. Prilog proučavanju trgovačkih veza između Dubrovnika i Skopja u 15. i 16. stoljeću. Годишен зборник на Филозофскиот факултет/Annuaire de la Faculté de Philosophie.
 2. Antoljak, S., 1992. Hrvati u prošlosti. Split: Književni krug.
 3. Antoljak, S., 1985. Srednovekovna Makedonija: without special title (Vol. 1). Misla.
 4. Antoljak, S., 1969. Samuilovata država. Institut za nacionaľ. istorija.
 5. Antoljak, S., 1992. Hrvatska historiografija do 1918: Knjiga druga.[Croatian Historiography until 1918: Volume 2]. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske.
 6. Kalogjera, G., 2017. Makedonska kultura i civilizacija.
 7. Kalogjera, G., 1988. Hrvatsko-makedonske književne veze (Vol. 80). Izdavački centar Rijeka.
 8. Kalogjera, G., 2001. Braća Miladinovi: legenda i zbilja (Vol. 36). Hrvatsko filološko društvo.
 9. Kalogjera, G., 2001. VALORIZACIJA POEZIJE KONSTANTINA MILADINOVA, KONSTANTIN MILADINOV-DA VIDIM OHRID, STRUGU DA GLEDAM, Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zavičajna naklada” Žakan Juri”, Zagreb-Pula 2001. FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja13(1-2), pp.165-166.
 10. Kalogjera, G. (2016). ‘Prepiska Strossmayer – Gladstone s posebnim osvrtom na makedonsko pitanje’, Kanavelić, 2(2), str. 9-21.
 11. Kalogjera, G., 2015. Odnos prema slobodi, tiraniji i europskim silama u djelima Ivana Mažuranića i Đorđija Pulevskog. Tabula: časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli13(1), pp.145-157.
 12. Brkić, L., 2014. Makedonski glagolsko-vremenski sustav i njegovi uporabni ekvivalenti u hrvatskom jeziku.
 13. Kramarić, Z., 2019. Kako se (sve) stvarala makedonska inteligencija. Zeničke sveske-Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku, (30), pp.189-214.
 14. Kramarić, Z., 2012. КОНСТРУКЦИЈАТА НА ИДЕНТИТЕТОТ ВО ХРВАТСКАТА И ВО МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ. Спектар, (59), pp.85-103.
 15. Donev, D., Polenakovic, M. and Pop-Jordanova, N., 2018. Lecturers from Macedonia Elected for the First Time to the Faculty of Medicine in Skopje in the Period 1961-63. prilozi39(1).
 16. Antoljak, S., 1959. Prilog proučavanju trgovačkih veza između Dubrovnika i Skopja u 15. i 16. stoljeću. Годишен зборник на Филозофскиот факултет/Annuaire de la Faculté de Philosophie.