Pravo

Filter

БиографииНаукаПраво

Davorin Rudolf

Rudolf, Davorin, hrvatski pravnik (Omiš, 13. II. 1934). Doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1965., usavršavao se na sveučilištima Princeton i…
БиографииНаукаПраво

Franjo Bačić

Bačić, Franjo, hrvatski pravnik (Senj, 12. I. 1923 – Zagreb, 8. I. 2011). Pravo diplomirao u Zagrebu 1947., a doktorirao u Beogradu 1954. Predavao kazneno pravo…
БиографииНаукаПраво

Ivo Puhan

Puhan, Ivo, profesor prava, ustavni sudac (Pakrac, Hrvatska 28.III.1916  - Skopje 1999).  Osnovnu školu završio…
БиографииНаукаПраво

Rudolf Legradić

Legradić, Rudolf, pravnik (Sarajevo, 4. IV. 1901 – Beograd,hrvatski 11. III. 1989). Pravni studij s doktoratom završio u Beču 1926. Radio u pravosuđu (1927–42.…
БиографииЕкономијаНаукаПраво

Božidar Jelčić

Jelčić, Božidar, hrvatski pravnik (Vučitrn, Kosovo, 13. XII. 1930 – Zagreb, 5. I. 2017). Diplomirao (1956) i doktorirao (1962) na Pravnome fakultetu u Zagrebu, gdje je…