Skip to main content

Aldo Kliman

Kliman, Aldo, hrvatski i makedonski književnik (Bitolj, 9. XI. 1950). Studij književnosti završio u Skoplju 1974. Bio je glavni urednik pulskoga…
Arhiv Hrvata
07/07/2022

Rudolf Maixner

Maixner , Rudolf, hrvatski novinar, književni povjesničar i filolog (Varaždin, 7. III. 1901 – Zagreb, 25. VIII. 1972). Studirao u Beču, Pragu, Parizu i Zagrebu, gdje je doktorirao…
Arhiv Hrvata
06/07/2022
Култура

Petar Kolendić

Kolendić, Petar, hrvatski književni povjesničar (Dubrovnik, 17. IX. 1882 – Beograd, 14. IV. 1969). Studij slavistike i klasične filologije završio u Beču, gdje je i doktorirao…
Arhiv Hrvata
01/07/2022

Vatroslav Jagić

Jagić, Vatroslav, hrvatski slavist (Varaždin, 6. VII. 1838 – Beč, 5. VIII. 1923., pokopan u Varaždinu). Gimnaziju pohađao u Varaždinu i Zagrebu, a studij klasične filologije u…
Arhiv Hrvata
01/07/2022

Antun Ton Smerdel

Smerdel, Ton (Antun), hrvatski književnik i prevoditelj (Silba, 21. IV. 1904 – Zagreb, 20. VIII. 1970). Diplomirao je 1928. klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Skoplju,…
Arhiv Hrvata
26/06/2022