Skip to main content

Maixner [ma’jksner], Rudolf, hrvatski novinar, književni povjesničar i filolog (Varaždin, 7. III. 1901 – Zagreb, 25. VIII. 1972).

Studirao u Beču, Pragu, Parizu i Zagrebu, gdje je doktorirao 1922. disertacijom o Ch. Nodieru. U razdoblju između dvaju svjetskih ratova bio je urednik i kritičar Obzora, u kojem je pisao prikaze o francuskim i talijanskim piscima. Od 1946. bio je privatni docent na zagrebačkome Filozofskome fakultetu, a od 1959. profesor francuske književnosti na Filozofskome fakultetu u Skoplju. Pisao je o francusko-hrvatskim književnim i kulturnim vezama, prevodio s francuskoga, a s J. Dayreom i M. Deanovićem sastavio je Hrvatskosrpsko-francuski rječnik (1956).


  • Maixner, Rudolf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38158>.

  • “—.” HBL, hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=12026.