Skip to main content

Prelog, Milan, hrvatski povjesničar (Zagreb, 8. II. 1879 – Zagreb, 24. XII. 1931).

Studirao povijest u Zagrebu, a zatim u Pragu, gdje je 1901. doktorirao. Bio je potom nastavnik u Petrinji, Banjoj Luci, Sarajevu, Osijeku i Zagrebu. Od 1922. do 1926. predavao je opću povijest srednjega i novoga vijeka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 1927. opću povijest srednjega vijeka na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Proučavao je povijest Bosne (Povijest Bosne od najstarijih vremena do propasti Kraljevstva, 1912) i hrvatsku povijest u doba narodnoga preporoda. U svojem glavnom djelu Slavenska renesansa 1780.–1848. (1924) dao je prvi cjeloviti prikaz preporodnih pokreta u svih slavenskih naroda do sredine XIX. st. Ostala djela: Povijest Bosne u doba Osmanlijske vlade (I–II, s. a.), Pregled povijesti Južnih Slavena Srba, Hrvata i Slovenaca (I–II, 1920–21), Repetitorij povijesti Srba, Hrvata i Slovenaca (1923), Strossmayerova čitanka (1924), Istorijski portreti i članci (1926), Istorija slobodnog zidarstva (1929).

https://hrcak.srce.hr/file/101308