Skip to main content

Lipša, Stanko (Franjo), pjevač, bariton (Bakar, 11. XI. 1912 — Skoplje, 17. I. 1986).

(Fotografija: Digitalna knjižnica, NUUB „Sv. Kliment Ohridski Bitola“)

U Zagrebu učio pjevanje privatno, potom na Muzičkoj akademiji u Nade Eder-Bertić i M. Reizera. God. 1933–52. član je zbora i epizodist u Operi zagrebačkoga HNK, od 1952. do umirovljenja 1978. solist Opere Makedonskoga narodnoga kazališta u Skoplju, gdje je bio nositelj baritonskoga i djelomično basovskoga repertoara; cijenjen i kao pjevački pedagog. Zapažene su njegove interpretacije Figara (G. Rossini, Seviljski brijač), Eneja (H. Purcell, Didona i Enej), Evgenija Onjegina (P. I. Čajkovski), Escamilla (G. Bizet, Carmen), Amonasra (G. Verdi, Aida), Zrinjskoga (I. Zajc, Nikola Šubić Zrinjski), Mlinara Sime (J. Gotovac, Ero s onoga svijeta). Nastupao je na prvim makedonskim izvedbama opera Rigoletto (Verdi) i Tajni brak (D. Cimarosa), obje 1952, Manon (J. Massenet, 1957), Medium (G. C. Menotti) i Angélique (J. Ibert),obje 1958, i Cavalleria rusticana (P. Mascagni, 1962) kao Rigoletto, Geronimo, De Bretigny, Gobineau, Boniface i Alfio te kao Ognjen, Toše Deliivanov, Fenerdžija i Fidan na praizvedbama opera Car Samuil i Ilinden (V. K. Makedonski, 1968, 1973), Maliot princ (T. Prošev) i Razdelba (T. Prokopiev), obje 1971. Objavljena su mu sjećanja u izdanju Makedonski naroden teatar (Skoplje 1985).


  • S. Marinković: (Nekrolog). Teatarski glasnik (Skopje), 10(1986) 28, str. 70. — Makedonski naroden teatar 1945–1995. Skopje 1995, 201.
  • https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=11839