Skip to main content

Rendić, Velebit, nastavnik i likovni umjetnik (Trst, 1881- Trstenik 1979).

Njegov otac Ivan Rendić utemeljitelj je modernog jugoslavenskog kiparstva. U Prilepu dolazi 1929. godine kao nastavnik crtanja u prilepskoj gimnaziji.

Na njegovu inicijativu formirana je grupa umjetnika amatera iz koje će kasnije proizaći likovni umjetnici: Peco Koceski, Borko Lazeski, Sotir Guleski, Kiro Kuzmanoski, Mile Korubin, Risto Lozanoski, Dimche Markoski, Blagoja Papazoski, Jordan Grabuloski i drugi.

Radio je u tehnici ulja i pastela. Osim pejzaža, slikao je portrete i mrtvu prirodu.

Preminuo je 1972. godine u Trsteniku.

fotografija: oldprilep.com