Skip to main content

Prvi makedonsko-hrvatski kontakti još nisu dovoljno istraženi, ali će se kroz ovu digitalnu platformu dati kratak osvrt povijesnih činjenica koje pokazuju kontinuiranu stoljetnu povezanost makedonskog i hrvatskog naroda.

Za najranije makedonsko-hrvatske kontakte korišteni su podaci koje je iznio poznati makedonsko-hrvatski povjesničar Stjepan Antoljak (vidi biografiju).

Prof. Antoljak smatra da se najraniji podaci o makedonsko-hrvatskim vezama ne mogu sa sigurnošću utvrditi, ali prema njegovim riječima, sežu u 9. stoljeće kada su braća Ćiril i Metod krenula u poznatu moravsku misiju, a na putu za Veliku Moravsku prešli preko Panonske Hrvatske.

Neki od izvora pokazuju da su braća Ćiril i Metoda na svom putu za Rim prošli hrvatskim teritorijem, odnosno kroz Istru, odakle su doplovili do Rima. Glagoljski spomenici na području Istre, Hrvatskog primorja i Kvarnerskih otoka potvrđuju da su se brojni svećenici koji su se služili glagoljicom nakon Metodove smrti naselili u dijelove Istre, Kvarnera i primorja.

Ilustracija: Knez Trpimir (846. – 864.), za čije su vladavine braća Ćiril i Metod otišla u moravsku misiju.


Kalogjera, G., 2017. Makedonska kultura i civilizacija.