Skip to main content

U drugom povijesnom pregledu prikazane su značajne osobe i događaji od 10. do 12. stoljeća.

Tijekom 10. stoljeća dolazi do intenzivnijih makedonsko-hrvatskih dodira za vrijeme vladavine cara Samuila, koji je sa svojom vojskom prošao cijelu Dalmaciju, od Dubrovnika do Zadra, pri čemu je osvojio Dubrovnik. Na temelju tih podataka prof. Stjepan Antoljak (vidi biografiju) pretpostavlja da su Makedonci i dio Hrvata neko vrijeme bili povezani u okviru moćne Samuilove države.

Vrijedno je napomenuti da su Makedonci 1072. godine digli ustanak protiv Bizanta, a u pomoć su im priskočili i Dukljanski Hrvati. Tijekom Komnenske renesanse u 12. stoljeću, Manuel Komnen je u namjeri da vrati staru slavu Bizantu uspio pripojiti Hrvatsku, Dalmaciju, Bosnu, Srijem i Makedoniju. Nakon gubitka tih teritorija Makedonci i Hrvati ostali su vojno-politički odvojeni jedni od drugih.

Ilustracija: Dubrovnik


Kalogjera, G., 2017. Makedonska kultura i civilizacija.