Skip to main content

Brihta, Ivan, hrvatski kemijski tehnolog (Osijek, 14. IV. 1903 – Zagreb, 28. XI. 1960).

Diplomirao je kemiju u Pragu, bio nastavnik Tehničkog i Tehnološkog fakulteta u Zagrebu, doktorirao 1958., postao redoviti profesor (1960) Tehničkoga fakulteta u Skoplju. Među prvima se u nas bavio industrijskim istraživanjima na području organske sinteze, termodinamike i tehničke katalize. Sintetizirao prvu umjetnu smolu u nas (oko 1940) i utemeljio industriju umjetnih smola i polimernih materijala. Objavio je više znanstvenih radova, knjiga (Elektricitet i kemija, 1946; Kataliza u kemijskoj industriji, 1952) i patenata.


  • Brihta, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9512>.
  • “—.” HBL, hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2814. Accessed 7 July 2022.