Skip to main content

Nežić, Eugen, hrvatski liječnik (Split, 27. VII. 1899 – Zagreb, 15. V. 1983).

Završivši 1924. studij medicine u Zagrebu, specijalizirao je malariologiju u Parizu i Rimu te higijenu i socijalnu medicinu u Splitu i Zagrebu. Od 1925. djelovao u Institutu za proučavanje i suzbijanje malarije u Trogiru, a 1927–33. organizirao i vodio Dom narodnoga zdravlja u Benkovcu. God. 1933–41. bio je voditelj odjela za malariju Higijenskoga zavoda u Splitu, a od 1939. i pročelnik odjela za socijalnu politiku ispostave banovinske vlasti. Od 1941. djelovao je u Zagrebu kao predstojnik Socijalno-medicinskog odjela Ministarstva zdravlja te u Zdravstvenom zavodu, isprva kao ravnatelj, a od 1943. kao pročelnik Higijenskog odjela. God. 1947–49. bio je ravnatelj Saveznog instituta za tropske bolesti i malariju u Skoplju, potom do 1963. djelovao u Zagrebu kao pročelnik Odjela za zdravstveno prosvjećivanje Gradskoga higijenskog zavoda, pri kojem je osnovao Zdravstveno narodno sveučilište. Bio je redoviti profesor zagrebačkoga Medicinskog fakulteta.

fotografija: library.foi.hr


Nežić, Eugen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43676>.