Skip to main content

Katalinić, Marin, profesor eksperimentalne fizike (Trogir, 20.VIII. 1887 – Skopje, 02.XII.1959).

U Skopje dolazi 1947. godine nakon dugogodišnjeg radnog iskustva na Sveučilištu u Zagrebu.

Katalinić postao je prvi prorektor (1949/50) na skopskom sveučilištu “Sv. Kiril i Metodij”, a potom i njegov rektor (1953/56).

Prema riječima njegovih suvremenika, posebno je zaslužan za uređenje institutskih laboratorija i zbirku pokaznih pokusa, te brojnih praktikuma potrebnih za redovitu nastavu fizike na sveučilištu.
Time su stvoreni uvjeti za znanstveni rad koji je započeo u drugoj polovici 1948. godine proučavanjem nuklearnog raspadanja uzrokovanog djelovanjem kozmičkih zraka u fotografskim emulzijama (nukleografskim pločama), što je početak takvih istraživanja u tadašnjoj Jugoslaviji.

Marin Katalinić je umro u Skopju (1959.) i do smrti je bio redoviti profesor i ravnatelj Instituta za fiziku na Filozofskom fakultetu u Skopju, koji je
u to vrijeme imao dva odsjeka: povijesno-filološki i prirodno-matematički. Objavio je niz znanstvenih radova, mnoge popularne članke i nekoliko
srednjoškolskih i sveučilišnih udžbenika.


  • Kotlar – Trajkova, Nataša, et al. Hrvati u Visokoobrazovnom i Kulturnom Životu Makedonije u XX. Stoljeću 1. Skopje, Zajednica Hrvata u RSM, 2022.
  • Moser, J. “Marin Katalinić.” Institut Za Matematiku, Skopje, 1959, im-pmf.weebly.com/uploads/5/8/9/8/58988609/76-77.pdf.