Skip to main content

Berkeš, Ivan (Bjelovar, Hrvatska, 1910. – Beograd, Srbija 1997.) – biokemičar, redoviti profesor na Medicinskom fakultetu u Skoplju.

Doktorirao je u Zagrebu (1939). U Makedoniju je stigao s Medicinskog fakulteta u Zagrebu i osnovao Institut za biokemiju na Medicinskom fakultetu u Skoplju (1954.) te bio ravnatelj i predstojnik Zavoda za biokemiju (1954.–1960.).

Karijeru je nastavio na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.


http:\/\/imac.local:8080\/author\/admin\/#author. “БЕРКЕШ, Иван – Македонска Енциклопедија.” Македонска Енциклопедија – Македонизам, 24 Oct. 2021, www.macedonism.org/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%88-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD/index.html.